Thursday, March 19, 2009

Ujian 1

SEKOLAH MENENGAH KEB. LUNAS,
09600 LUNAS,KEDAH.
UJIAN SATU 2009
GEOGRAFI TINGKATAN 4
NAMA :...........................................................................
Arahan : Jawab semua soalan.

BAHAGIAN A.

1. Namakan ciri-ciri yang ditandakan dalam rajah-rajah di bawah.

LAPISAN BUMI
KERAK BUMI


2. Tandakan betul (a) atau salah (X) bagi pernyataan berikut.
a. Lapisan atmosfera mengandungi hanya bahan-bahan gas dan cecair.
b. Kebanyakan gunung berapi di Pulau Sumatera berjenis asid.
Oleh sebab itu tanihnya kurang subur.
c. Troposfera ialah lapisan pertama bagi atmosfera.
d. Ketakselanjaran Mohorovicic membahagikan antara lapisan kerak
bumi dengan mantel.
e. Teori Hanyutan Benua ialah satu proses yang menyebabkan daratan
di kerak bumi berpecah dan bergerak jauh di antara satu sama lain.

3. Namakan 3 jenis batuan .
a)....................................................
b)....................................................
c)....................................................

4. Berikan perubahan batuan asal kepada jenis baru akibat tekanan dan suhu.
Batu Kapur

Batu Pasir

Batu Syal

Batu Granit

Batu Karbon


5. Senaraikan 6 jenis bentuk muka bumi jalar dalam di kawasan gunung berapi.
a)....................................................... b).....................................................
c)....................................................... d).....................................................
e)...................................................... f)......................................................

6. Berikan 5 keburukan dan 5 kebaikan akibat letusan gunung berapi.

Keburukan
Kebaikan
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
7. Luluhawa ialah proses ................................ , ............................. atau .........................
batuan secara beransur-ansur oleh kuasa atmosfera atau cuaca.

8. Proses luluhawa terbahagi kepada 3 jenis iaitu :
a) ......................................................................
b) ......................................................................
c) ......................................................................9. Lengkapkan peta minda di bawah.
Penghabluran
Garam


Luluhawa
.....................................10. Julat suhu harian yang besar seperti di kawasan gurun akan menyebabkan batuan
...........................................pada siang dan akan ...................................pada waktu
malam. Seterusnya batuan akan pecah dalam 3 bentuk iaitu:
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

11. Luluhawa ............................merupakan proses penguraian mineral dalam batuan
yang akan bertindak dengan air,.............................. , .................................. dan asid organik. Luluhawa ini terbahagi kepada 5 jenis iaitu :
a)........................................................... b)....................................................
c)........................................................... d)....................................................
e)...........................................................

12. Namakan 5 bentuk muka bumi di kawasan landskap karst :
a)...................................................... b).........................................................
c)...................................................... d).........................................................
e)......................................................

BAHAGIAN B.

Lapisan atmosfera yang melindungi manusia dan hidupan lain daripada sinaran ultraungu terletak di
A eksosfera B stratosfera
C mesosfera D troposfera

Antara berikut yang manakah terlibat dalam proses pembentukan batuan metamorfosis?
I Haba tinggi
II Tekanan tinggi
III Tindak balas kimia
IV Tegangan
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IVAntara berikut ,ciri-ciri manakah yang berkaitan dengan batuan igneus ?
I Berlapis-lapis
II Mengandungi fosil
III Berbentuk hablur
IV Terbentuk daripada magma dan lava
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV

Antara berikut, pasangan manakah benar?

Bahan Asal
Batuan Metamorfosis
I
Arang batu
Grafit
II
Karbon
Berlian
III
Granit
Breksia
IV
Batu Pasir
Batu Loh
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV

Pergerakan plat tektonik berlaku secara dua cara iaitu
I Pertembungan
II Pemisahan
III Lipatan
IV Sesaran
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV

Kejadian gelinciran menyebabkan pembentukan
I Gunung lipat
II Graben
III Horst
IV Gunung berapi perisai
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV

Antara berikut yang manakah merupakah ciri-ciri sial?
I Terletak di bawah daratan
II Ketumpatannya ialah 2.7 g/cm³
III Tebalnya antara 5 km hingga 10 km
IV Kaya dengan silika dan aluminium

A. I, II dan II
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Pulau Langkawi terkenal dengan batuan metamorfosis utama iaitu:

syis
grafit
marmar
kuarzit

Pertembungan plat benua dengan plat lautan telah menghasilkan

jurang lautan
banjaran gunung
permatang tengah lautan
gunung berapi di dalam lautan

Antara berikut yang manakah yang berkaitan dengan tasik kawah ?

I Terdapat di kaki gunung
II Mudah didapati di Malaysia
III Terbentuk di puncak gunung berapi
IV Kawahnya jarang melebihi 2 km diameter

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

Julat suhu harian yang sangat tinggi
Keretakan dan pengelupasan seperti kulit bawang


Pernyataan di atas berlaku kerana proses

pelarutan
kelupasan
pemecahan
penyepaian

Manakah faktor yang menyebabkan kejadian tanah runtuh ?

I Gempa bumi
II Tanah bercerun landai
III Komposisi tanih
IV Hujan lebat

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
* Timbunan pasir berbentuk permatang
* Kedudukannya selari dengan garis pantai

Pernyataan di atas merujuk kepada

beting pasir
tetanjung
tombolo
lagun
X
14. Bentuk muka bumi yang bertanda X dikenali sebagai

A. jeram
B. gaung
C. air terjun
D. lubuk tunjam

15. Laut di negara kita amat penting dalam kehidupan manusia sebagai

I sumber air
II sumber protein
III penyederhana suhu
IV jalan pengangkutan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
Pulau Tioman
Pulau Redang

16. Antara yang berikut manakah faktor yang menggalakkan pertumbuhan terumbu karang di kawasan pulau di atas?
I Laut yang cetek
II Air laut yang jernih
III Suhu air laut melebihi 30ºC
IV Kemasinan air laut antara 30% hingga 40%

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, III dan IV
KERTAS SOALAN TAMAT


JAWAPAN.
1.B 6.C
2.C 7.A
3.A 8.D
4.C 9.D
5.C 10.B


TAJUK: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA.Kedudukan Matahari
Hemisfera Utara
Tempoh Waktu

Garisan Khatulistiwa

Musim Luruh
Siang dan Malam sama panjang

1. Pernyataan di atas berkaitan dengan kedudukan bumi pada

A. 21 Mac
B. 21 Jun
C. 23 September
D. 22 Disember Aras 2 ( C)2. Berdasarkan rajah di atas, fenomena yang terhasil daripada peredaran bumi
mengelilingi matahari ialah

I empat musim
II siang dan malam
III pasang surut air laut
IV gerhana bulan dan matahari

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV Aras 2 (D)71º B 58ºB

Quebec Buenos Aires

3. Jika waktu tempatan di Quebec pukul 10.00 pagi, kirakan waktu tempatan di
Buenos Aires.

A. 9.08 pagi
B. 10.52 pagi
C. 9.08 malam
D. 10.52 malam Aras 2 (B)


Kondensasi


Udara kering naik ke atas


Penyejatan

4. Proses di atas menunjukkan kejadian

A. kemarau
B. siklon
C. kabus
D. hujan Aras 2 (D)
Bulan
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Suhu ºC
25
25
26
27
27
28
28
30
30
30
30
30


5. Berdasarkan jadual di atas min suhu tahunan ialah

A. 26ºC
B. 27ºC
C. 28ºC
D. 30ºC Aras 2 (C)3
28
24
19

14
2

9
3 5 18 30
8


25
20
27

1
4
7
10
17
21
29
12
23 16 15
13
22
6. Angin lazim bertiup dari arah

A. utara
B. selatan
C. timur laut
D. barat daya Aras 1 (C)7. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan rumah hijau?

I Aras laut meningkat
II Hujan semakin lebat
III Angin semakin kurang
IV Suhu menjadi lebih panas

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV Aras 2 (D)8. Berdasarkan gambar di atas , suhu di bandar tinggi kerana

I bangunan konkrit dan berkaca
II kedudukan bangunan rapat-rapat
III tiupan angin dari pinggir bandar
IV kandungan oksigen di udara meningkat

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV Aras 2 (A)
9. Antara berikut, aktiviti manakah yang meningkatkan kandungan gas rumah hijau
di dalam atmosfera?

I Pembersihan hutan
II Pembakaran sampah
III Pengeluaran asap kenderaan
IV Pelepasan klroflurokarbon

A I,II danIII
B I,II dan IV
C I,III dan IV
D II, III dan IV Aras 3 (D)
Soalan 10 berdasarkan jadual di bawah

Kawasan
Jenis tanaman
Khatulistiwa
Getah dan kelapa sawit
Mediterranean
Anggur dan limau


10 Perbezaan jenis tanaman di kawasan tersebut disebabkan oleh

I keadaan suhu
II halaju angin
III julat suhu
IV jumlah hujan

A I,II dan III
B I,II dan IV
C I,III dan IV
D II, III dan IV Aras 3 (C)

Jawapan :
1. A B C D 5. A B C D
2. A B C D 6. A B C D
3. A B C D
4. A B C D

No comments:

Post a Comment